Krancentralen Sverige AB utbildar för:

 

  • Mobilkran
  • Fordonsmonterad kran
  • Grävmaskin / grävlastare
  • Hjullastare - Godshantering
  • Hjullastare - Anläggning
  • Teleskopslastare

 

  • Krancentralen kan erbjuda både en teoretisk och praktisk utbildning av hög kvalitet!
  • Under utbildningen erbjuder vi tillgång till våran stora maskinpark för att ge de bästa möjliga praktiska kunskaperna.
  • Har du tidigare erfarenheter kan vi även validera dina kunskaper.
  • Efter genomförd utbildning kan också en praktikplats ordnas för ökad mängdträning, beroende på tillgång av praktikplatser.

Ring oss för information eller för att boka er utbildning.

 

Telefontid: 08.00-21.00

 

Tel vxl: 031-348 00 00

Intresserad av våra maskinförarutbildningar?

Har du ett intresse för maskiner och samtidigt fingertoppskänsla och koordination, då kanske maskinförare är ett yrke för dig?

 

Att vara mobilkranförare är ett omväxlande och fritt arbete. Som mobilkranförare måste du kunna arbeta självständigt och ha ansvarskänsla. Du bör heller inte vara skygg för obekväma arbetstider eller arbete på annan ort.

 

Arbetsmarknaden för maskinförare ser ljus ut. Stora pensionsavgångar bland mobilkranförare väntas de kommande åren. Många nya mobilkranförare behövs!

Hjullastare

För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet 

Hjullastare 

Hjullastare anläggning (valbar) 

Vill du arbeta med godshantering arbetar du med att lasta, bära och lossa gods. Du använder skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga. 

Vill du bli anläggningsförare kompletterar du med anläggningskursen. Då får du lära dig ritningsläsning, utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad och liknande. 

 

Vill du veta mer om utbildning kan du vända dig till Krancentralen Sverige AB.

 

Grävmaskin/Grävlastare

För att kunna arbeta som förare av grävmaskin krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.

För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet 

Grävmaskin 

Anläggning 

Vill du arbeta med grävmaskin kan du komma i kontakt med runtomsvängande maskiner som antingen är band- eller hjulburna. En annan vanligt förekommande maskin är grävlastaren eller traktorgrävaren som den också kallas. Den är utrustad med grävaggregat bak på maskinen och har en lastare monterad. För att köra en grävlastare krävs i de flesta fall minst B-körkort. 

 

Vill du veta mer om utbildning kan du vända dig till Krancentralen Sverige AB.

 

Lastbilsmonterad kran

För att kunna arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att du har fyllt 18 år och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med kranen på ett säkert sätt. För att få framföra fordonet krävs C-körkort. Du omfattas av kravet om yrkeskompetensbevis (YKB) som utfärdas av Transportstyrelsen. 

För att erhålla en utbildningsintyg eller ett yrkesbevis från TYA ska du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

Arbetsmiljö och säkerhet 

Fordonsmonterad kran 

Vill du arbeta med lastbilsmonterad kran kan du arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov. 

 

Vill du veta mer om utbildning kan du vända dig till Krancentralen Sverige AB.

Mobilkran

För att kunna arbeta som förare av mobilkran krävs att du innehar C-körkort. För små mobilkranar kan det dock räcka med traktorkort eller B-kort. Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper

För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet 

Mobilkran 

Som mobilkranförare arbetar du som regel med tunga och höga lyft. Många gånger måste du ha hjälp av en signalman för att rätt kunna manövrera kranen då du själv inte kan se var du har ”kroken”. Du har också ett stort ansvar för att den lyftutrustning som används är i gott skick.

 

Vill du veta mer om utbildning kan du vända dig till Krancentralen Sverige AB.

Teleskoplastare

För att kunna arbeta som förare av teleskoplastare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.

För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet 

Teleskoplastare  

Vill du arbeta med teleskoplastare kommer du i kontakt med en maskin som utvecklats till en ”multimaskin” och används inom en rad olika områden. Förutom att den kan fungera som en hjullastare med förlängd räckvidd, så kan även maskintypen vara runtomsvängande och på så sätt bli mer lik en mobilkran.

 

Vill du veta mer om utbildning kan du vända dig till Krancentralen Sverige AB.

 

 

Vi är medlemmar i:

Kontakta oss

 

Adress: Fjärås Industriväg 44

 

439 74 FJÄRÅS

 

Tel vxl: 031-348 00 00

 

Öppettider: 07-00 -17.00

Länkar

Krancentralen Sverige AB utbildar Mobilkran MOBILKRANFÖRARE kranförare maskinförare TYA Utbildning skola Fordonsmonterad kran Grävmaskin / grävlastare Hjullastare – Godshantering Hjullastare – Anläggning Teleskopslastare Göteborg Kungsbacka

teoretisk och praktisk maskinförarutbildningar mobilkranutbildning mobilkransutbildning